Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ VINAWEBS

 

 

Vinawebs là thành viên của Công ty Cổ Phần Điện Tử Kinh Tế Việt Nam - Vinagroups được thành lập từ năm 2004.

 

Website chúng tôi mang đến không đơn thuần là một Website bình thường mà là Smartsite, Drop Shipping và Ecosite được kết nối với nhau thành một hệ sinh thái bền vững.

 

Với người bán hàng, việc tạo một website bán hàng chuyên nghiệp đã đơn giản hơn với mô hình của Vinawebs.

 

Với người cung cấp hàng hóa, Vinawebs là giải pháp để tiếp cận sản phẩm, dịch vụ đến hàng nghìn người bán hàng mà không mất chi phí Marketting.

 

VINAWEBS - HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG

Facebook